Акции

Техновесна от Samsung

Модели телевизоров Номинал сертификата в сомони
UE32N4000AUXCE 250
QE49Q60RAUXCE 650
UE49N5000AUXCE 550
QE55Q70RAUXCE 800
UE55RU7100UXCE 850
UE55RU8000UXCE 750
UE55RU7400UXCE 700
QE65Q70RAUXCE 1000
UE65NU7500UXCE 800
UE65RU7100UXCE 800
QE65Q8CNAXCE 1200
QE65Q7FNAUXCE 1100
QE65Q60RAUXCE 1000
UE65RU8000UXCE 900
QE75Q60RAUXCE 1500
QE75Q7FNAUXCE 1700
QE75Q6FNAUXCE 1500
UE75RU7100UXCE 1200
UE75NU7100UXCE 1200